SLO | ITA | ENG

JAVNI RAZPIS
2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V GOSTILNO MUHA«

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »NALOŽBA V GOSTILNO MUHA«, ki jo bo izvedlo podjetje Gostilna Muha, Andrej Muha s.p., bodo potekala vzdrževalna dela na obstoječem objektu, kjer se opravlja gostinska dejavnost. Vzdrževalna dela bodo zajemala sanacijo strehe, fasade ter zamenjavo stavbnega pohištva. Prav tako bodo urejene elektroinštalacije in strojne inštalacije, vključno z nabavo toplotne črpalke v objektu ter urejena zunanjost – tlakovanje dvorišča. V sklopu ureditve stavbe bo nabavljena tudi nova oprema za kuhinjo in gostinski lokal.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je nadaljevanje dolgoletne tradicije gostilne in gostinske dejavnosti ter turistom ponuditi visoko kakovostno ponudbo. Poleg tega bomo z naložbo stavbo, ki spada med kulturno dediščino, obdržali v dobrem stanju.

Rezultat naložbe bo obnovljena stavba in nova oprema v kuhinji in gostinskem obratu, ki bo privabila večje število obiskovalcev, kar bo posledično pripomoglo k izboljšanju poslovnih rezultatov podjetja.

POVEZAVE
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/